Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç dernek kurdu. Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerleri savunulacak

Derneğin kurucuları ve üyeleri arasında Atatürkçü ilahiyatçılar, imamlar, imam hatip lisesi mezunları, avukatlar, gazeteciler, yazarlar, malî müşavirler, eğitimciler, iş insanları, siyasetçiler, teknisyenler ve sanatçılar bulunuyor.

İstanbul merkezli olarak kurulan dernek; şimdiden Rize, Eskişehir, Çanakkale, Antalya ve İzmir’de örgütlenmesini tamamladı.

Önümüzdeki günlerde öbür illerde de örgütlenmeyi hedefleyen Toplumsal Esenlik Derneği imlek (logo) olarak gökyüzünü simgeleyen mavi zemin üzerinde şanırak görselini kullanacak.

Atatürkçü ve Cumhuriyetçi çizgide çalışmalar yapacak olan Toplumsal Esenlik Derneği yayımladığı bir bildirge ile kuruluşunu kamuoyuna ilan etti.

İşte o bildirge:

Toplumsal Esenlik Derneği Kuruluş Bildirgesi

Sevgili yurttaşlarımız,

Büyük insanlık ailesinin değerli bir üyesi olan ulusumuz binlerce yıllık geçmişinde pek çok ölüm kalım savaşımıyla karşı karşıya kaldı. Bütün saldırıları, varlık yokluk mücadelelerini ve tüm engelleri aşarak bugüne ulaşan ulusumuzun güncel anlamda da yaşamsal sorunlarla boğuştuğu yadsınamaz bir gerçektir.

Büyük ulusumuz başta yasa dışı göç olmak üzere çeşitli ayrıştırıcı, ayrılıkçı ve aldatıcı akımlarla birlikte, içten ve dıştan satkınca saldırılara karşı öz varlığını ve kimliğini koruma mücadelesi veriyor. Bununla birlikte hiç kuşku yok ki, ulusumuzun üstesinden gelmek zorunda olduğu en büyük sorun kimliksizleştirilme ve özüne yabancılaştırılma sorunudur.

Değerli yurttaşlarımız,

Köklü bir geçmişten gelen ulusumuzu 20. yüzyılın başında, Anadolu ve Trakya’da yeniden ayağa kaldıran, dilini ve inancını yabancı ögelerin boyunduruğundan çekip alan büyük Cumhuriyet devrimi bizim en etkileyici ve büyüleyici güç kaynağımızdır. Bu kaynak Ulu Önder Atatürk’ün aydın düşüncelerinden, devrimci eylemlerinden ve ilerici görüşlerinden beslenmiştir. Atatürk, bir büyük toplumsal mucize olarak nitelenebilecek Cumhuriyet devriminin kahraman önderidir. Ne var ki son yıllarda ivmesi artan bir biçimde Atatürk’e ve devrimlerine yönelik haksız, yanlış ve eleştiri sınırlarını aşıp aşağılama kertesine varan saldırılara tanık olmaktayız. Bu saldırılar her yurtseveri üzen, ulusun ve ülkenin esenlik ve barışına ağır zararlar veren alçaklık örnekleri olarak toplumsal belleğimize kazınmaktadır. Sergilenen çiyanlıkları unutmamız kesinlikle olanaksızdır.

Atatürk ilke ve devrimleri, bilimi, aklı, çağdaşlığı ve uygarlığı temel alan içeriğiyle toplumsal birlik ve esenliğimizin güvencesidir. Bu nedenle, din, mezhep, cemaat, etnik köken gibi yapılar kullanılarak ulusal birlik ve bütünlüğümüzü yok etmek ve toplumsal esenliğimizi bozmak hedefiyle yürütülen sinsi çabaların amacına ulaşmasını engellemek için tutunacağımız sağlam dal bellidir. Bu dal temelinde laikliğin ve ulusal kimliğimizin bulunduğu Atatürkçü düşünce ile yoğrulan Cumhuriyet değerleridir.

Sevgili yurttaşlarımız,

Biz, Toplumsal Esenlik Derneği kurucuları ve üyeleri olarak insan hakları ve demokratik değerler ışığında, büyük insanlık ailesinin seçkin bir üyesi olan ulusumuzun birlik, bütünlük ve esenliğini savunmak ve güçlendirmek için bir dernek çatısı altında bir araya geldiğimizi bütün kamuoyuna ilan ediyoruz.

Derneğimizin imleği mavi zemin üzerinde şanıraktır. Mavi renk gökyüzü kardeşliğini, esenliği ve huzuru, şanırak ise ulusal birlik ve bütünlüğü simgelemektedir.

Tüzüğümüzde dile getirdiğimiz amaçlar doğrultusunda; bizimle yol yürümek, bize omuz vermek ve gerek maddî gerekse manevi açıdan katkı sunmak isteyen yurttaşlarımızı işbirliği ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Gelin, karanlığa karşı ışığı çoğaltalım!

Saygılarımızla.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x